Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Odpowiednie przygotowanie do dalszego nauczania w szkole średniej

Gimnazjum w Żukowicach powstało w 1989 roku…

Z zbudowaniem na palika ostatniej dotkliwej